ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ GOOGLE

ΛΙΑΝΑ ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΥ
ΛΕΞΙΚΟ Τουρκικών Δανείων της Ελληνικής Γλώσσας
1000 ΚΑΙ ΜΙΑ ΛΕΞΕΙΣ

Foto:  ψηφιακή επεξεργασία σπουδής
του Λεονάρντο vτα Βίντσι [ WIKIPEDIA ]


" Άκου...  Ας σου σφίγγω δυνατά το χέρι:  τα νιάτα έτσι δαμάζονται, σαν άτι..."
 Άγγελος Σικελιανός:  Σπάρτηείναι μια συλλογή ελληνικών λέξεων που προέρχονται από την τουρκική γλώσσα ή έχουν υποστεί την επίδρασή της.

Εδώ γίνεται μια πρώτη παρουσίαση χιλίων και πλέον λέξεων η οποία αποτείνεται στον αναγνώστη που αναζητά μια συνοπτική πληροφόρηση σχετικά με τα τουρκικά δάνεια της ελληνικής γλώσσας.

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 5.000 λέξεις (πρωτότυπες, παράγωγα, σύνθετα κ.ά.) οι οποίες αναλύονται διεξοδικά (με παραπομπές στις πηγές) και τις οποίες ελπίζουμε να μας δοθεί ο χρόνος και οι δυνάμεις να ανεβάσουμε στο διαδίκτυο στο μέλλον προς χρήση των ερευνητών που επιθυμούν να προχωρήσουν σε λεπτομερή εξέταση και συγκριτική μελέτη. 

Δείγμα και σύντομη παρουσίαση του λεξικού βρίσκεται στον ιστότοπο: 


Ιστολόγιο υπό κατασκευή... Ευχαριστώ για την κατανόηση!
 ©  Λιάνα Κουτρολίκου - Αθήνα, 02/08/2007 - Α.Σ. 8294
© Liana Koutrolikou - Athens, Greece, 02/08/2007 - Contr. No. 8294