ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ GOOGLE

ΣΥΜΒΟΛΑ

 ΣΥΜΒΟΛΑ

||                        χωρίζει σημασίες και άλλα στοιχεία ενός λήμματος.
<                        δηλώνει προέλευση: η λέξη που αναλύεται προέρχεται 
                          από τη λέξη που βρίσκεται δεξιά, στο άνοιγμα 
                          της γωνίας (για το λήμμα άτι:  " < τουρκ. at ").
                                                                                     
=                        η τουρκική λέξη που βρίσκεται αριστερά μεταφράζεται 
                          από τις ελληνικές λέξεις που βρίσκονται δεξιά
                          (at = άλογο, άτι).

[ΣΗΜ:  ...]          σημείωση, παρατήρηση, παραπομπή κ.λπ.

~                         αντικαθιστά το κυρίως λήμμα σε παραδείγματα, 
                           σύνθετες λέξεις κ.ά.

 
Ιστολόγιο υπό κατασκευή... Ευχαριστώ για την κατανόηση!
 ©  Λιάνα Κουτρολίκου - Αθήνα, 02/08/2007 - Α.Σ. 8294
© Liana Koutrolikou - Athens, Greece, 02/08/2007 - Contr. No. 8294