ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ GOOGLE

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΕΞΙΚΑ  Κ.ΛΠ.


ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΗΓΩΝ
                                
Π Η Γ Ε Σ
Α
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (΄Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 1η ανατύπωση με βελτιώσεις:  Μάρτιος 1999 (© 1998).
 Δ
Λεξικό της Νεοελληνικής, Ετυμολογικό, Ερμηνευτικό κατά Ετυμολογικές Οικογένειες, Παν. Χ. Δορμπαράκης, τρίτη έκδοση με διορθώσεις και προσθήκες, Εκδόσεις Σπουδή, Αθήνα, Αύγουστος 1999 (© 1993).
 Κ
Νέο Ελληνικό Λεξικό, Εμμ. Κριαράς, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα (© 1995).
 Λ
Το Μεγάλο Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, Λέξις Έκδοση 1.0, LIBROCOM, Θεσσαλονίκη (© [C] ΧΘΩΝ 1999).  [ΣΗΜ: οπτικός δίσκος υπολογιστή (CD Rom)]. 
 Μ
Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Γ. Μπαμπινιώτης, Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε, Αθήνα, Επανεκτύπωση με διορθώσεις και βελτιώσεις:  Ιούλιος 1998 (Α΄ έκδοση:  Απρίλιος 1998).
 Π
Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Π. Ε. Γιαννακόπουλος, Εκδόσεις ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ (© 1997, Έκδοση 1.0). [ΣΗΜ: οπτικός δίσκος υπολογιστή (CD Rom) και βιβλίο].
 Τ
Ελληνικό Λεξικό, Τεγόπουλος - Φυτράκης, Εκδόσεις Αρμονία Α.Ε., Αθήνα, Στ΄ Εκδοση (Ανατύπωση της Ε΄), Μάρτιος 1993.
 Ε
Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ν. Π. Ανδριώτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών ( Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), τρίτη έκδοση με διορθώσεις και προσθήκες του συγγραφέα, Θεσσαλονίκη, 1988 (1η έκδοση, Αθήνα 1951).
 Υ
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ΠΥΡΣΟΣ Α.Ε., Αθήνα, 1926 -1934 (εικοσιτετράτομη).
Γ
Νεοελληνική Γραμματική, Αγαπητός Γ. Τσοπανάκης, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε, τρίτη έκδοση (© 1998).  [ΣΗΜ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ  ΔΑΝΕΙΑ, σελίδες 792 - 807].      ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ / ΤΟΥΡΚΟΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΛΕΞΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΗΓΩΝ
Π Η Γ Ε Σ
α
Λεξικόν Ελληνο - Τουρκικόν, Τουρκο - Ελληνικόν, Μενέλαος Δημητριάδης, Εκδόσεις Θ. Κακουλίδης και ΣΙΑ Ε.Ε., πέμπτη έκδοση, Αθήνα 2001 (Πρώτη έκδοση 1962).
 β
Τουρκοελληνικό Λεξικό, Faruk Tuncay, Λεωνίδας Καρατζάς, Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού, Αθήνα 2000 (© 2000).
Ελληνοτουρκικό Λεξικό, Λεωνίδας Καρατζάς, Faruk Tuncay, Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού, Αθήνα 1994.
γ
Τουρκο - Ελληνικό, Ελληνο - Τουρκικό Λεξικό, Ομάδα Καθηγητών Τουρκικής Γλώσσας, Εκδόσεις Καλοκάθη, Αθήνα 2003 (© 2003).
δ
Τουρκο - Ελληνικό Λεξικό, Σπύρος Αθανασιάδης, Επτάλοφος Α.Β.Ε.Ε.

(αναφέρονται και οι κωδικοί πηγών 
που εμφανίζονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΗΜΜΑΤΩΝ 
για περισσότερα, επισκεφτείτε:
ΛΕΞΙΚΟ Τουρκικών Δανείων της Ελληνικής Γλώσσας
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΔΕΙΓΜΑ)


Ιστολόγιο υπό κατασκευή... Ευχαριστώ για την κατανόηση!
 ©  Λιάνα Κουτρολίκου - Αθήνα, 02/08/2007 - Α.Σ. 8294
© Liana Koutrolikou - Athens, Greece, 02/08/2007 - Contr. No. 8294